අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප‍්‍රතිඵල නිකුත් වේ.

0
743
- Advertisement -

2019 වසරේ පැවති අපොස සාමාන්‍ය පෙල විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල මේ වන විට අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබේ.

https://www.doenets.lk/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 2 =