අපොස අසමත් ලක්ෂයකට ආණ්ඩුවේ රැකියා..! අයදුම්පත් අද නිකුත් වේ.

0
4026
- Advertisement -
Share

අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින්, අපොස සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් ලක්ෂයකට රජයේ රැුකියා ලබා දීමේ වැඩ පිළිවෙළක් නව රජය විසින් අරඹා තිබේ.

එම රැකියා අවස්ථා ලබා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් සහ අනෙකුත් විස්තර සමග අයදුම් පත‍්‍රය සකස්කර ගත යුතු ආකාරය ද සදහන් කර තිබෙන දැන්වීමක් අද දිනපතා පුවත්පත්වල පළ කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − fifteen =