“අපේ පාලනය විවේචනය කරමින් අත් පත්‍රිකා බෙදීම වහාම නවත්වන්න. නැත්නම්, දේශසීමාවට හමුදාවට යොදවනවා.” කිම් ජොන් ඉල්ගේ සහෝදරිය දකුණු කොරියාවට තර්ජනය කරයි.

0
401
- Advertisement -
Share

“අපේ පාලනය විවේචනය කරමින් අත් පත්‍රිකා බෙදීම වහාම නවත්වන්න.
නැත්නම්, දේශසීමාවට හමුදාවට යොදවනවා.” කිම් ජොන් ඉල්ගේ සහෝදරිය දකුණු කොරියාවට තර්ජනය කරයි.

උතුරු කොරියානු පාලනය විවේචනය කරමින්, දකුණු කොරියානු සමාජ ක්‍රියාකාරීන් විසින් අත්පත්‍රිකා ඇතුළු ප්‍රචාරක ද්‍රව්‍ය උතුරු කොරියාවට එවීම වහාම නවත්වන ලෙස, කිම් ජොන් උන් ගේ සහෝදරිය වන, කිම් යෝ ජොන් තර්ජනය කර තිබේ.

එසේ නොකළ හොත්, උතුරු කොරියාව සහ දකුණු කොරියාව එකිනෙකින් වෙන් කරන දේශසීමාව තුළ උතුරු කොරියානු හමුදාව යොදවන බවද ඇය පවසා තිබේ. එමෙන්ම, මේ වන විටත්, ඕනෑම තත්ත්වයකට සූදානමින් සිටින ලෙසට ඈ විසින් උතුරු කොරියානු හමුදාවට නියෝග ලබා දී තිබේ.

උතුරු කොරියානු පාලනය විවේචනය කරමින්, වායු බැලූන හරහා, විරෝධාකල්ප අත්පත්‍රිකා උතුරු කොරියානු දේශයට එවීම, දකුණු කොරියානු ක්‍රියාකාරීන් විසින් කාලයක් තිස්සේ සිදු කරන දෙයකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − 7 =