අපේ දරුවන්ට හාවර්ඩ් – ඔක්ස්ෆර්ඩ් වරම්.

0
841
- Advertisement -

2019 අගෝස්තු මාසයේ සිට, අපොස උසස් පෙළ විභාගය ඉහළින් සමත්වන සිසු දරු දැරියන්ට, ඔක්ස්ෆර්ඩ් සහ හාවර්ඩ් වැනි ලෝකයේ විශිෂ්ඨ විශ්ව විද්‍යාලවල උසන් අධ්‍යාපනය හැදෑරීමේ අවස්ථාව ලබා දීමට රජය කටයුතු කරන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි. රජයේ වියදමින් එසේ විදෙස් විශ්ව විද්‍යාලවල අධ්‍යාපනය ලබන ශිෂ්‍යයන් වසර දහයක් ලංකාවේ සේවය කළ යුතුය. මුදල් අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසූවේ 2019 අයවැය යෝජනා ඉදිරිපත් කරමිනි.