“අපේ‍්‍රල් 12 සිට ලබා දෙනවා කිව්ව දෙවන මාත‍්‍රාවට මොකද වෙන්නේ…? ජනතාවට ඇත්ත කියන්න….!” මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු ඉල්ලති.

0
512
- Advertisement -

“අපේ‍්‍රල් 12 සිට ලබා දෙනවා කිව්ව දෙවන මාත‍්‍රාවට මොකද වෙන්නේ…? ජනතාවට ඇත්ත කියන්න….!” මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු ඉල්ලති.

එන්නත් කරණ වැඩසටහන යටතේ මෙරට ජනතාවගෙන් යම් පිරිසකට ලබා දුන් ඔක්ස්ෆර්ඞ් ඇස්ට‍්‍රසෙනෙක් එන්නතේ දෙවන මාත‍්‍රාව ලබා දීම අපේ‍්‍රල් මාසයේ 12 වන දා සිට ආරම්භ කරන ලබ රජය මීට පෙර අවස්ථාවක පවසා තිබුණි.

කෙසේ වෙතත්, ඒ දිනය වන විට දෙවන මාත‍්‍රාව ලබා දීම ආරම්භ කිරීමර රජය අපොහසත් වූ අතර, දෙවන මාත‍්‍රාව ලබා දෙන්නේ කවදා සිටද යන්න රජය නිල වශයෙන් ජනතාවට දැනුම් දිය යුතුව ඇති බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු පවසති.

පළමු මාත‍්‍රාවා ලබාදුන් සැමට දෙවන මාත‍්‍රාව ලබා දීමට තරම් එන්නත් නැති බවත්, රජය, මේ සියළු කරුනු ජනතාවට පැහැදිලි කළ යුතු බවත් එම සංගමය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + 15 =