අපි දැන් ඉහළ මැදි ආදායම් ලබන රටක්ලූ…!

0
907
- Advertisement -

ඒක පුද්ගල දළ ජාතික ආදායම මත ලෝක බැංකුව විසින් රටවල් ඛාණ්ඩ හතරකට වර්ගීකරණය කර තිබේ. ඒ, ඉහළ ආදායම් උපයන රටවල්, ඉහළ මැදි ආදායම් උපයන රටවල්, පහළ මැදි ආදායම් උපයන රටවල් සහ පහල ආදායම් උපයන රටවල් වශයෙනි. මෙම වර්ගීකරණය අනුව, පහළ මැදි ආදායම් රටක සිටි ශ‍්‍රී ලංකාව ඉහළ මැදි ආදායම් උපයන රටක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. ලෝක බැංකු වාර්තාවන්ට අනුව, 2017 වසරේ දී ඇමරිකානු ඩොලර් 3,840 ක් ලෙස පැවති ඒක පුද්ගල ආදායම, 2018 වසර වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් 4060 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. අප සමඟ, ඉහළ මැදි ආදායම් ලබන රටවල් අතර, චීනය, බ‍්‍රසීලය, කියුබාව, තායිලන්තය, මැලේසියාව, රුසියාව, මෙක්සිකෝව, ආර්ජන්ටිනාව ඇතුළුව රටවල් 59 ක් සිටිති. මෙම ඛාණ්ඩයට ඇතුලත්ව ඇත්තේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් 3996 ත් 12,375 ත් අතර ඇති රටවල් ය.