අපිටත් අපේම කියල තෙල් නිධියක්..!

0
797
- Advertisement -

මන්නාරම් ද්‍රෝණියේ තෙල් හා ගෑස් නිධි සෙවීමේ කටයුතු ලබන වසරේ සිට අරඹන බව ඛණිජ තෙල් සහ බලශක්ති අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා පවසයි. මේ සදහා සුදුසු ආයෝජකයන් සොයාගැනීමේ අරමුණ ඇතිව දැනටමත් ටෙන්ඩර් පත් කැදවා ඇති අතර, දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයන් 12 දෙනෙකු ටෙන්ඩර් පත් ඉදිරිපත් කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා පවසයි. ලාභාංශ බෙදා ගැනීමේ පදනම අනුව ආයෝජකයන් සදහා ව්‍යාපෘතියට ආරාධනා කර තිබේ. වර්ග මීටර් ටි‍්‍රලියන් නමයක ධාරිතාවකින් යුත් ගෑස් නිධි දෙකක් හා බැරල් බිලියන දෙකක ධාරිතාවෙන් යුත් තෙල් නිධි දෙකක් මන්නාරම් ද්‍රෝණියේ ඇති බවට සොයාගෙන තිබේ.