අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පස්වන මහළින් බිමට පැන සැකකාරියක් සියදිවි නසාගනී.

0
99
- Advertisement -

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ
පස්වන මහළින් බිමට පැන සැකකාරියක්
සියදිවි නසාගනී.


අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පස්වන මහළින් බිමට පැන, සැකකාරියක සිය දිවි නසාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

අද හිමිදිරියේ මෙම සිදුවීම සිද්ධ වී තිබේ.

රුපියල් මිලියන 60ක මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් අත් අඩංගුවට ගෙන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට රැුගෙන ආ සැක කාරියක මෙසේ සිය ජීවිතය අහිමි කරගෙන ඇති බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + 11 =