අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂකට ස්ථාන මාරුවක්.

0
637
- Advertisement -

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ
අධ්‍යක්ෂකට ස්ථාන මාරුවක්.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ, නියෝජ්‍ය පොලිස්පති, නුවන් වෙඩිසිංහ මහතා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බස්නාහිර පළාත් වැඩ බලන නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලෙස මාරු කර යවා ඇති බව ඬේලි මිරර් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි.

නුවන් වෙඩිසිංහ මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ධූරයට පත් කරන ලද්දේ, 2019 දෙසැම්බර් මාසයේ දී ය.

එවකට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂව සිටි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවී සෙනෙවිරත්න මහතා විශ්‍රාම යෑමෙන් පසුව නුවන් වෙඩිසිංහ මහතා එම ධූරයට පත් කරන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four − two =