අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මදූෂ්ගෙන් ප්‍රශ්ණ කරයි

0
717
- Advertisement -

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ සිටින මාකඳුරේ මදූෂ්ගෙන් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය පැය 03කට අධික කාලයක් ප්‍රකාශ ලබාගෙන ඇතැයි වාර්තා වනවා.

අදාළ ප්‍රකාශ ලබාගෙන ඇත්තේ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය මඟින් සිදු කරන විමර්ශනවලට අදාලවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 5 =