“අපයෝජයට ලක්ව මාස 16 ක දියණියක් සහ අවුරුදු 10 ක දියණියක් මිය යයි.” අම්මලා සහ බාප්පලා අත් අඩංගුවට ගනිති.

0
1747
- Advertisement -

අපයෝජයට ලක්ව
මාස 16 ක දියණියක් සහ අවුරුදු 10 ක දියණියක් මිය යයි.
අම්මලා සහ බාප්පලා අත් අඩංගුවට ගනිති.

දරුණු ලෙස අපයෝජනයට ලක්ව රෝහල්ගත කිරීමෙන් පසුව මාස 16 ක දියණියක් සහ වයස අවුරුදු 10 ක දියණියක මිය යෑමේ සිදුවීම් දෙකක් ඊයේ දිනයේ සහ අද දිනයේ වාර්තා වේ.

මාස 16 ක දියණිය අපයෝජනයට ලක් කර ඇත්තේ, එම දියණියගේ මවගේ දෙවන සැමියා විසිනි. එමෙන්ම අවුරුදු දහයක දියණිය අපයෝජනය කර ඇත්තේ ද මවගේ පෙම්වතා විසිනි.

මෙම සිදුවීම් වාර්තා වන්නේ මීගමුව සහ පුත්තලම යන ප්‍රදේශවලිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six + nineteen =