අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති ඉල්ලා අස් වෙයි

0
244
- Advertisement -

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති
ඉල්ලා අස් වෙයි.


අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති, ප‍්‍රභාෂ් සුබසිංහ මහතා එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඔහු එසේ ඉල්ලා අස්වීමට පෙර, ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ද සිය ඉල්ලා අස්වීම ප‍්‍රකාශ කර තිබුණි. ඔවුන් දෙදෙනාම, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධූරයට පත් වූ සැනින් පත් කළ නිළධාරීන් දෙදෙනෙකි.

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා පවසා ඇත්තේ, වසරක කාලයක් සදහා ඔහු එම ධූරය භාර ගත් බවයි.

ප‍්‍රභාෂ් සුබසිංහ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත‍්‍රයේ කීර්තිමතෙකි.