අනුර කුමාර ඉදිරියෙන් Manthri.lk

0
1064
- Advertisement -

ආරක්ශක විෂය සදහා සමස්තයක් වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ දායකත්වය සියයට 12 ක් තරම් පහළ අගයක් ගන්නා බව ” Manthri.lk ” වෙබ් අඩවිය සදහන් කරයි.පර්ලිමේන්තුවේ 225 දෙනාගෙන් 77 දෙනෙකු වාර 341 ක දී ආරක්ශක විෂය ගැන කතා කර ඇති බවද සදහන් වෙයි.
පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියාකාරිත්වය ගැන විමර්ශන කරන එම වෙබ් අඩවිය ට අනුව ආරක්ශක විෂය ගැන වැඩිම දායකත්වයක් දැක් වූ මන්ත්‍රීවරයා වන්නේ ජ.ව්.පෙ. මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානයකයි.
ඉන් අනතුරුව පිලිවෙලින් එ.ජා.ප. යේ මන්ත්‍රී විජයදාස රාජපක්ශ , බුද්දික පතිරන,සරත් ෆොන්සේකා,රුවන් විජේවර්ධන,යන මහත් වරුන් එම ලයිස්තුවේ සදහන් වෙයි.