අන්තර්ජාලය ඔස්සේ “සෙක්ස්” වචනය සෙවීමෙන් ලංකාව දෙකට.

0
753
- Advertisement -

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ “සෙක්ස්” වචනය සෙවීමෙන් ලංකාව දෙකට.

ගුූගල් ඔස්සේ සෙක්ස් යන ඉංග්‍රීසි වචනය ඔස්සේ සෙවීම් සිදුකරන පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව අනුව, වැඩියෙන්ම සේක්ස් සර්ච් කර ඇති අන්තර්ජාල පරිශීලකයන් ඇති රට බවට ඉතියෝපියාව පත්ව තිබේ.

මෙවර ලංකාවට හිමිව ඇත්තේ දෙවන ස්ථානයයි. ඉන්පසුව පිළිවෙලින්, බංගලාදේශය, නේපාලය, ඉන්දියාව, වියට්නාමය, පාකිස්තානය, මියන්මාරය, සැම්බියා සහ උරුගුවේ යන රටවල් දස වන ස්ථානය දක්වා ගමන් කරයි.

2012 සිට 2016 දක්වා අඛණ්ඩව වසර පහක් ශ්‍රී ලංකාව වැඩියෙන්ම සෙක්ස් යන වචනය සොයා බැලූ අන්තර්ජාලය පරිශීලකයන් සිටි රට බවට පත්ව තිබුණි. 2019 වසරේ දී ලංකාව තුන්වන ස්ථානයට පත් විය. මෙවර ගණන් බැලීම් අනුව, සෙක්ස් වචනය වැඩියෙන්ම සොයා ඇත්තේ ලංකාවේ උතුරුමැද පළාත තුළ යි. උතුරුමැද පලාතේ කටුවන්විල, රාජාංගනය, පුල්මුඬේ සහ පූනෑව යන ප්‍රදේශ මුල් තැනට පැමිණ තිබේ.