අනතුරට ලක්වුණු පැරණි කාර් එක බලන්න සෙනග පිරෙයි.

0
861
- Advertisement -

ඉතාම පැරණි වර්ගයකට අයත් මෝටර් රථයක් (19) අද උදෑසන යාපනය නුවර පාරේදී පාරෙන් ඉවතට පැන බෝක්කුවක් මතට පෙරළී ගොස් තිබේ.

යාපනය නගරයට ආසන්නයේදී සිදු වූ මෙම අනතුරෙන් කිසිවෙකුටවත් තුවාල නැතත්  පැරණි මෝටර් රථය දැක බලා ගැනීමට විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටියහ.

පාරෙන් ඉවතට පැන පෙරලී ගිය මෝටර් රථය යළිත් ඔසවා පාරෙන් තබන ලද්දේද මේ මෝටර් රථ අනතුර බැලීමට පැමිණි තරුණයින් පිරිසකි.

පාරෙන් තබන ලද මෝටර් රථය යළිත් පණ ගන්වා ගෙන රියදුරා සුපුරුදු ගමන පිටත්ව ගියේ එතැනට පැමිණි තරුණයින්ට ස්තූති කරමිනි.