අධිවේග මාර්ගය ඉදිකිරීම් වලට සම්බන්ධ ඉංජිනේරුවන් සේවයෙන් ඉවත් වෙයි

0
824
- Advertisement -

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග දිගුවේ බෙලිඅත්ත සිට මත්තල දක්වා වු අදියර තුනෙහිම සිදුවෙන සියළු ඉදිකිරිම් හා අනෙකුත් සියළු සේවා සදහා තාක්ෂණික උපදේශණ සේවා සපයන දේශීය ඉංජිනේරු උපදේශකයින් හෙට (10) සිට සිය උපදේශණ සේවයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇති බව එහි උසස් නිළධාරියෙකු පැවසුවා.

චයිනා රේල්වේ ෆස්ට් සර්වේ ඇන්ඩ් ඩිසයින් ඉන්ස්ටිටියුට් ගෘප් කම්පැණි ලිමිටඩ් ( China Railway First Survey & Design Institute Group co Ltd ) නැමති ජාත්‍යන්තර ඉංජිනේරු උපදේශන සමාගමට අනුබද්ධිතව සේවය කරන දේශීය ඉංජිනේරු උපදේශකයින් සදහා ලබා දිය යුතු ජීවන වියදම් දිමනාව අදාළ ජාත්‍යන්තර සමාගම විසින් වසර 04කට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ ලබා නොදිමට විරෝධය පළකරමින් සියළු උපදේශණ නිළධාරීන් හෙට(10) සිට සේවයෙන් ඉවත්වි මට තීරණය කල බවයි ඔහු පැවසුවේ.