අද හදුනාගත් ආසාදිතයන් ගණන 2610 ක්. ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයෙන්.

0
250
- Advertisement -

අද හදුනාගත් ආසාදිතයන් ගණන 2610 ක්.
ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයෙන්.

කොරෝනා ආසාදනය වූ පුද්ගලයන් 2610 දෙනෙකු අද දිනයේ දී හදුනාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

ඊයේ දිනයේ දී ආසාදිතයන් 2976 දෙනෙකු වාර්තා වූ අතර, ඉන් වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයෙනි. ඒ,ආසාදිතයන් 805 කි.

ඊයේ දිනයේ දී කොළඹින් වාර්තා වී තිබෙන ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 589 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 2 =