අද හදුනාගත් ආසාදිතයන් ගණන 3306 ක්.

0
225
- Advertisement -

අද හදුනාගත්
ආසාදිතයන් ගණන 3306 ක්.


අද දිනයේ දී කෝවිඞ් ආසාදිතයන් 3306 දෙනෙකු අළුතින් හදුනාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three − two =