අද සිට බුර්කාව තහනම්.

0
533
- Advertisement -
Share

මහජන ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් විය හැකි බැවින් සියළු ආකාරයේ මුහුණු ආවරණ භාවිතා කිරීම තහනම් කිරීමට ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පියවර ගෙන තිබේ. එතුමා මේ පියවර ගෙන ඇත්තේ හදිසි නීති රෙගුලාසි යටතේ එතුමාට ඇති බලතල භාවිතා කරමිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + 9 =