අද සිට බත් පැකට් එකක මිල රුපියල් 20 කින් සහ ප්ලේන්ටියක මිල රුපියල් 5 කින් ඉහළට. චිකන් කෑම එකක් රුපියල් 250 යි.

0
66
- Advertisement -

අද සිට බත් පැකට් එකක මිල රුපියල් 20 කින් සහ
ප්ලේන්ටියක මිල රුපියල් 5 කින් ඉහළට.
චිකන් කෑම එකක් රුපියල් 250 යි.


එළවළු ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍යවල මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් අද දිනයේ සිට දිවා ආහාර පැකට්ටුවක සහ ප්ලේන්ටී එකක මිල ඉහළ දැමීමට තීරණය කළ බව සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ ප‍්‍රධානී අසේල සම්පත් මහතා පවසයි.

ඒ අනුව, එළවළු කෑම එකක මිල රුපියල් 160 කි. මාළු කෑම එකක මිල රුපියල් 200 කි. කුකුළු මස් කෑම එකක මිල රුපියල් 250 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − one =