අද සිට දවසට පැය දෙකක් විදුලිය කපයි.

0
14101
- Advertisement -

අද දින සිට කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි, මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි, දිනකට පැය දෙකක විදුලිය කප්පාදුවක් සිදුවන බව, විදුලි බල අමාත්‍යංශය පවසයි.

මුළු රටම ඛාණ්ඩ හතරකට බෙදා, වරකට එක් ඛාණ්ඩයකට අදාල වන පරිදි මෙම විදුලිය කප්පාදුව සිදු වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven − eight =