අද විස්ස විවාදයට බදියුදීන් පැමිණෙයි.

0
304
- Advertisement -

අද විස්ස විවාදයට
බදියුදීන් පැමිණෙයි.

අද සහ හෙට පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර සදහා සහභාගී වීමට, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාද් බදියුදීන්ට අවසර ලැබී ඇති බව වාර්තා වේ.

විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් විසින්, කතානායකතුමාගෙන් කරන ලද ඉල්ලීමක් අනුව, මෙම අවසරය ලැබී තිබේ.