අද වාර්තා වූ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 2659 ක්.

0
118
- Advertisement -

අද වාර්තා වූ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 2659 ක්.


අද දිනයේ දී කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ ආසාදිතයන් 2659 දෙනෙකු හදුනාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙරට එක් දිනක් තුළ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව දෙදහස ඉක්මවා වාර්තා වූ පළමු අවස්ථාව මෙයයි.