අද වාර්තා වූ ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 704. මෙතෙක් වාර්තා වූ මුළු ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 17,000 පසු කරයි.

0
163
- Advertisement -
Share
5 / 100

අද වාර්තා වූ ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 704.
මෙතෙක් වාර්තා වූ මුළු ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 17,000 පසු කරයි.

අද රාත‍්‍රී 8.30 වන විට, අද දිනය සදහා මෙරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 704 කි.

ඒ අනුව, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වූ ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 17,000 සීමාව ඉක්මවා යන අතර, එම ගණන, 17,287 කි.දැනට රෝහල්තුල ප‍්‍රතිකාර ලබන පිරිස 5734 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + eleven =