අද වාර්තාවන මරණ සංඛ්‍යාව 05 යි. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 566 දක්වා ඉහළ යයි.

0
241
- Advertisement -

අද වාර්තාවන මරණ සංඛ්‍යාව 05 යි.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 566 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා වෛරසය අසාදනය වීමෙන් සිදු වූ තවත් මරණ පහක් පිළිබදව රජය අද දිනයේ දී නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

එම මරණ පහත් සමග, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වන මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 566 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 2 =