අද රෑ මංගල සිරසට…!

0
629
- Advertisement -

මංගල සමරවීර අමාත්‍ය වරයා සහ සිරස රූපවාහිනී නාලිකාව අතර පැවතියේ යහපත් සම්බන්ධතාවයක් නොවේ. කෙසේ වෙතත්, පසුගිය දා අවයැය යෝජනා ඉදිරිපත් කරීමෙන් පසුව, සිය පළමු දේශපාලන සංවාදය සිරස රූපවාහිනී නාලිකාව සමග සිදු කිරීමට මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා තීරණය කර ඇති සැටියෙකි. මංගල සමරවීර මහතා සහභාගී වන අදාල රූපවාහිනී වැඩ සටහන පිළිබඳ පූර්ව ප්‍රචාරක පට, දවස පුරා සිරස ඔස්සේ විකාශය වෙමින් පවතියි. මංගල සිරස සංවාදය අද රාත්‍රී 10.30 සිරස ඔස්සේ විකාශය වීමට නියමිත ය.