අද මරණ 54 යි. මුළු මරණ 1844 යි.

0
260
- Advertisement -

අද මරණ 54 යි.
මුළු මරණ 1844 යි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ තවත් මරණ 54 ක් පිළිබදව රජය අද දිනයේ දී නිල වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

එම මරණ 54 ත් සමග මෙරටින් වාර්තා වන මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 1844 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 − 5 =