අද මධ්‍යම රාති‍්‍රයේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පළාත් අතර සංචරණය සීමා කරයි.

0
474
- Advertisement -

අද මධ්‍යම රාති‍්‍රයේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි
පළාත් අතර සංචරණය සීමා කරයි.


අද මධ්‍යම රාති‍්‍රයේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි, පළාත් අතර සංචරණය තහන ම්කර තිබේ. මෙම තහනම මැයි මාසයේ 30 වන දා දක්වා කි‍්‍රයාත්මක වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 − 4 =