අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට පෙට්‍රොල් මිළ ඉහලට

0
821
- Advertisement -

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ලංකා අයි ඔ සී පෙට්‍රෝල් (92) රු. 7.00 කින් ඉහලට නව ඉහළ මිළ වන්නේ රු.147යි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − ten =