අද පස්වරු 2.00ට පරිසර සංවිධාන පරිසර අමාත්‍යංශය ඉදිරියේ උද්ඝෝෂණයක.

0
541
- Advertisement -

අද පස්වරු 2.00ට පරිසර සංවිධාන
පරිසර අමාත්‍යංශය ඉදිරියේ උද්ඝෝෂණයක.

2001/5 චක්‍රලේඛය අහෝසි කිරීමට රජය ගෙන තිබෙන තීරණයට විරෝධය පා, අද පස්වරු 2.00 ට පරිසර අමාත්‍යංශය ඉදිරියේ උද්ඝෝෂණයක නිරත වීමට, පරිසර සංවිධාන සහ බහුජන සංවිධාන සූදානමින් සිටියි.

අවශේෂ වනාන්තර ලෙස හදුනාගෙන තිබෙන පරිසර කලාප, වන ජීවී අමාත්‍යංශය යටතට පත් කර තිබෙන 2001/5 චක්‍රලේකය අහෝසි කරමින්, නැවතත් එම පරිසර කලාප සම්බන්ධ බලය දිසාපතිවරුන් වෙත පවරා දීමට සූදානමින් සිටින බව පසුගිය සතියේ දී වාර්තා විය.
මේ සම්බන්ධයෙන් අදාල සියළු පාර්ශ්ව සමග සාකච්ඡාවක් ලබා දෙන ලෙස පරිසර සංවිධාන, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉල්ලා තිබුණද, ඊට යහපත් ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නැති බව පරිසර සංවිධාන පවසයි.

මේ තත්ත්වය යටතේ, 2001/5 චක්‍රලේකය අහෝසි කිරීමට රජයට බලකරමින්, අද පස්වරු 2.00 ට පරිසර අමාත්‍යංශය ඉදිරියේ උද්ඝෝෂණයක නිරත වීමට පරිසර සංවිධාන සූදානමින් සිටිති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten + eleven =