අද පසවන දිනය. ස්විස් තානාපති නිළධාරිනිය අදත් CID එයි.

0
499
- Advertisement -

පැහැරගැනීමට ලක් වූ බව කියන ස්විස් තානාපති කාර්යාලෙ නිළධාරිනිය, අද, පස්වන දිනටත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ තිබේ.

අදාල තැනැත්තියගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබදව සැලකිල්ලට ගෙන, ඇයගෙන් ප‍්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම, ස්විස් තානාපති නිල නිවසේ සිදුකිරීමට අවසථාව ලබා දෙන ලෙසට, ඈ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතීඥයන් අධිකරණනේ ඉල්ලා සිටියේ ය. ඒ නමුත්, ස්විස් තානාපති නිල නිවස ස්විට්සර් ලන්තයට අයත් දේපලක් ලෙස සැලකෙන බැවින්, එය ගැටළුවක් විය හැකි බව පැවසූ මහේස්ත‍්‍රාත්වරිය, ප‍්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම, අපරාධ පරීකෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තුළම සිදු කරන ලෙසට දැනුම් දී තිබේ.