අද දිනයේ මෙතෙක් වාර්තා වී ඇති ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 541 යි.

0
193
- Advertisement -
Share
10 / 100

අද දිනයේ මෙතෙක් වාර්තා වී ඇති ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 541 යි.

අද දිනයේ වාර්තා වී ඇති මුළු ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව, අද රාත‍්‍රී 10.30 වන විට, 541 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × four =