අද දිනයේ මරණ 09 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 696 දක්වා ඉහළට.

0
231
- Advertisement -

අද දිනයේ මරණ 09 ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 696 දක්වා ඉහළට.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සිදු වූ තවත් මරණ 09ක් පිළිබදව අද දිනයේ වාර්තා වී තිබේ.

එම මරණ 09 ත් සමග, මෙරටින් වාර්තා වන මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 696 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 5 =