අද දිනයේ මරණ පහයි. දින 19 කට පෙර සිදු වූ මරණයකුත් අද වාර්තාවට ඇතුළත් කර තිබේ.

0
286
- Advertisement -

අද දිනයේ මරණ පහයි.
දින 19 කට පෙර සිදු වූ මරණයකුත්
අද වාර්තාවට ඇතුළත් කර තිබේ.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයෙන් සිදු වූ මරණ පහක් පිළිබදව අද දිනයේ දී රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

අද ලබා දී තිබෙන වාර්තාව තුළ මීට දින දහනමයකට පමණ පෙර, 2021 පෙබරවාරි මාසයේ 11 වන දා සිදුව ඇති මරණයක් ද ඇතුළත්ව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − eleven =