අද දිනයේ මරණ තුනයි. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 453 යි.

0
267
- Advertisement -

අද දිනයේ මරණ තුනයි.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 453 යි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයෙන් සිදු වූ මරණ තුනක් පිළිබදව රජය නිළ ව්‍යශයෙන් දැනුම් දී තිබේ. එම මරණ තුනත් සමගින්,මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 453 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − fifteen =