අද දිනයේ දී කොරෝනා මරණ 3 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 152 දක්වා ඉහළට.

0
263
- Advertisement -

අද දිනයේ දී කොරෝනා මරණ 3 ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 152 දක්වා ඉහළට.


කොරොන් වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සිදු වූ මරණ තුනක් අද දිනයේ දී වාර්තා වී තිබේ. ඒ අනුව, මෙතෙක්, මෙරටින් වාර්තාවන කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 152 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + twelve =