අද දිනයේ දී ආසාදිතයන් 1913 ක් හදුනා ගනී.

0
255
- Advertisement -

අද දිනයේ දී ආසාදිතයන්
1913 ක් හදුනා ගනී.


අද දිනය තුළ දී කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ පුද්ගලයන් 1913 ක් හදුනා ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + 20 =