අද දිනයේ ත් කොරෝනා මරණ පහක් වාර්තා වේ. මරණ තුනක් – රෝහල් ගතකර ප‍්‍රතිකාර කිරීමට පෙර සිදු වූ මරණයි.

0
46
- Advertisement -
Share
4 / 100

අද දිනයේ ත් කොරෝනා මරණ පහක් වාර්තා වේ. මරණ තුනක් – රෝහල් ගතකර ප‍්‍රතිකාර කිරීමට පෙර සිදු වූ මරණයි.

අද දිනයේ ත් කොරෝනා මරණ පහක් වාර්තා වේ.
මරණ තුනක් – රෝහල් ගතකර ප‍්‍රතිකාර කිරීමට පෙර සිදු වූ මරණයි.
ඒ අනුව මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වූ මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 58 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 2 =