අද දිනයේ කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 219 දක්වා ඉහළ යයි.

0
221
- Advertisement -

අද දිනයේ කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 219 දක්වා ඉහළ යයි.


අද දිනය තුළ කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයෙන් සිදු වූ තවත් මරණ දෙකක් පිළිබදව, රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 219.