අද දිනයේදීත් මරණ අටක් වාර්තා වේ. කොරෝනා මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 313 දක්වා ඉහළ යයි.

0
309
- Advertisement -

අද දිනයේදීත් මරණ අටක් වාර්තා වේ.
කොරෝනා මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 313 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදුව ඇති තවත් මරණ අටක් පිළිබදව රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ. ඒ අනුව, මෙතෙක් කොරෝනා ආසාදනයෙන් මෙරට තුළ සිදුව ඇති මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 313 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + eighteen =