අද දිනයේත් කොරෝනා මරණ 04 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 94 දක්වා ඉහළ යයි.

0
239
- Advertisement -

අද දිනයේත් කොරෝනා මරණ 04 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 94 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් අද දිනයේ දී සිදු වූ මරණ හතරක් පිළිබදව, රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කරයි.


ඒ අනුව, මේ දක්වා මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 94 කි.