අද දිනයට මේ දක්වා අළුතින් ආසාදිතයන් 214 ක්.

0
204
- Advertisement -

අද දිනයට මේ දක්වා අළුතින් ආසාදිතයන් 214 ක්.


අද දිනය තුළ මේ දක්වා අළුත් ආසාදිතයන් 214 දෙනෙකු හදුනාගෙන ඇති බව, යුද හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සදහන් කරයි.