අද දිනයට මෙතෙක් ආසාදිතයන් 05 යි. මෙරටින් වාර්තාවන මුළු ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1806 දක්වා ඉහළට.

0
209
- Advertisement -
Share

අද දිනය තුළ, අළුතින් ආසාදිතයන් පස් දෙනෙකු හදුනාගැනීමත් සමඟ, මෙරටින් වාර්තාවන මුළු ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1806 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × three =