අද දිනයට ආසාදිතයන් 10 ක් හදුනා ගනී. මෙරටින් වාර්තාවන මුළු ආසාදිතයන් ගණන 879 දක්වා ඉහළට.

0
323
- Advertisement -
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + 9 =