අද දිනයට අළුත් ආසාදිතයන් 335 ක්. දිවුලපිටිය සහ පෑලියගොඩ පොකුර 5731 දක්වා ඉහළට.

0
258
- Advertisement -

අද දිනයට අළුත් ආසාදිතයන් 335 ක්.
දිවුලපිටිය සහ පෑලියගොඩ පොකුර 5731 දක්වා ඉහළට.


අද රාත‍්‍රී 10.35 වන විට, අද දිනය සදහා ආසාදිතයන් 335 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති අතර, ඒ අනුව, දිවුලපිටිය සහ පෑලියගොඩ කොරෝනා පොකුර 5731 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + nineteen =