අද කොරෝනා මරණ 34 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 1015 දක්වා ඉහළ යයි.

0
325
- Advertisement -

අද කොරෝනා මරණ 34 ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 1015 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ මරණ තිස් හතරක් අද දිනයේ දී වාර්තා වී තිබේ.
එම මරණ 34 ත් සමග, මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 1015 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + 11 =