“අද ඇවිත් බැදුම්කරේ ගැන ප්‍රකාශයක් දෙන්න” – සී.අයි.ඩී ය කියයි. “අද එන්න බෑ.” රනිල් කියයි.

0
507
- Advertisement -

අද ඇවිත් බැදුම්කරේ ගැන ප්‍රකාශයක් දෙන්න – සී.අයි.ඩී ය කියයි.
අද එන්න බෑ. රනිල් කියයි.

බැදුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සදහා, අද දිනයේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණෙන ලෙස, හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට දැනුම් දී තිබේ.

නමුත් හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසා ඇත්තේ, අද දිනයේ තමන්ට එසේ පැමිණීමට නොහැකි බවයි. කලින් සංවිධානය කර තිබූ ආගමික වැඩසටහන් රැසකට සහභාගීවීමට නියමිතව බැවින් තමන්ට අද දිනයේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිය නොහැකි යැයි ඒ මහතා දැනුම් දී තිබේ.