අදින් ආරම්භ වන ඉතිහාසයේ දැවැන්තම අපනයන සැකසුම් කලාපය..!

0
655
- Advertisement -

මෙරට තුළ, මෙතෙක් බිහි වූ විශාලතම අපනයන සැකසුම් කලාපය, අද, මාර්තුමාසයේ 04 වන දා බිගිරියේදී ආරම්භ වේ. මෙම අපනයන සැකසුම් කලාපය අදියර තුනක් යටතේ සංවර්ධනය කිරීමට නියමිත. පළමු අදියර යටතේ අක්කර 164 ක භූමි ප‍්‍රදේශයක් සංවර්ධනය කර කර්මාන්ත ශාලා 25 ක් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. මේ හරහා, සෘජු රැුකියා අවස්ථා 10,000 ක් ද වක‍්‍ර රැුකියා 3,000 ක් ද නිර්මාණය කිරීමට අපේක්ෂිතය. දෙවන අදියර යටතේ, තවත් අක්කර 282 ක් සංවර්ධනය කිරීමටත්, එහි ඉදිවෙන කර්මාන්ත ශාලා හරහා සෘජු රැුකියා අවස්ථා 25000 ක් පමණ උත්පාදනය කිරීමටත් අපේක්ෂිතය. තුන්වන සහ අවාසන අදියර අවසන් වන විට, සංවර්ධනය කිරීමට අපේක්ෂිත මුළු භූමි ප‍්‍රමාණය අක්කර 1200 ක් වන අතර, උත්පාදනය කිරීමට අපේක්ෂිත රැුකියා ප‍්‍රමාණය 75,000 කි. සමස්ත ව්‍යාපෘතියම වසර අටත් දොළහත් අතර කාල සීමාවකදී අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ. සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළද නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නලින් බණ්ඩාර මහතාගේ ආරාධනයෙන්, අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් පළමු අදියරේ වැඩ අදින් ආරම්භ කිරීමට නියමිත ය.