අදත් ගුරුවරුත් නෑ – කෝච්චිත් නෑ..!

0
570
- Advertisement -

වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් ගුරු සහ විදුහල්පති ශ්‍රේණී විසින් ආරම්භ කර තිබෙන වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගය අද දිනයටත් කි‍්‍රයාත්මක වේ.

මීට අමතරව, දුම්රිය රියැදුරන් ඊයේ දිනයේ ආරම්භ කළ වැඩ වර්ජනය ද අද දිනයටත් කි‍්‍රයාත්මකයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × five =