අතුරුදන් ඉන්දුනීසියානු ගුවන් යානය මුහුදට කඩා වැටෙන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

0
433
- Advertisement -

අතුරුදන් ඉන්දුනීසියානු ගුවන් යානය
මුහුදට කඩා වැටෙන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

අද පෙරවරුවේ, ගුවන් ගත වී මොහොතකට පසුව ප‍්‍රධාන පාලක මණ්ඩලය සමග පැවති සම්බන්ධතා බිද වැටුණු ඉන්දුනීසියානු ගුවන් යානය, මුහුදට කඩා වැටෙන්නට ඇති බවට සැක පහළ වී තිබේ.

මිනිත්තුවක කාලයක දී ගුවන් යානය – මීටර් 3000 ක් පමණ පහළට පැමිණි බවට රේඩාර් පරීක්ෂා කිරීමේ දී අනාවරණය වී තිබේ.

ගුවන් යානාව පුපුරා ගිය බව තමන් දුටු බව, ඉන්දුනීසියානු ධීවරයෙකු පවසා තිබේ.

අකුණුසැරයක් මෙන්, ගුවන් යානාව මුහුදට ඇද වැටුණු බවත්, පසුව පුපුරා යනු තමන් දුටු බවත් තවත් ධීවරයෙකු පවසා තිබේ.